Het Zwanenwater

Verslag van de bijeenkomst van 16 maart in Onder de Acacia's.Fred Koning zal ons vertellen over het Zwanenwater en over alles wat er groeit en bloeit.Ondanks de Paasveetentoonstelling is er toch een gezellige groep dames aanwezig. Alleen Fred Koning is er niet,hij had de bijeenkomst voor de volgende dag in zijn agenda staan.Gelukkig is hij thuis en komt na ruim een half uur aandraven met zijn projector en dozen vol dia's.De voorzitter heeft inmiddels de excursie van 14 april en het busreisje van 25 april onde de aandacht gebracht.Het Zwanenwater ontstond na het aanleggen van de Zijperzeedijk in 1569,en is 604ha. groot en ligt tussen Callantsoog en St.Maartenszee.Het Zwanenwater heeft zijn naam te danken aan het feit dat er vroeger zwanen werden gefokt voor de veren en het dons.Tot 1972was het een privé jachtgebied,daarna is het aangekocht door Natuurmonumenten.Er broeden 70 soorten vogels en er zijn 450 verschillende planten,11 soorten orchideeënen 400  verschillende paddestoelen. De dia seriegeeft een beeld van wat er groeit en bloeit het jaar rond.Op 't ogenblik kan je alleen met laarzen aan over de paden lopen.De elzenkunnen gelukkig wel tegen natte voeten.De lepelaars die vroeger op het Bokkeneilandin het tweede water broeden zijn verdwenen door de aalscholvers. Deze vogels komen een maand voor de lepelaars naar het noorden en vernielen de nesten van de lepelaars om met de takken hun eigen nesten te bouwen.De vossen konden niet bij de lepelaars komen doordat er een hek van één meter hoog met schrikdraad rond het eiland was gemaakt.De vossen hebben er wel voor gezorgd dat er geen meeuwen meer broeden,er zijn nu 15 paar zwarte kraaien,hun jonden gedragen zich als echte hangjongeren.De konijnen zijn verdwenen en daardoor ook bepaalde vogels. Er lopen nu koeien om het gras bij te houden.Er broeden vroeger 20 wulpenpaartjes en nu niets meer.Het viel in het begin niet op dat er geen jonge wulpen bij kwamen, de oude wulpen kwamen ieder jaar terug naar de plek waar ze uit het ei waren gekomen. Ze bouwden er weer een nest,een wulp kan 17/18 jaar oud worden.Er groeien drie soorten heide: de dop-,de gewone-,en de kraaiheide die nu bloeit.We zien  prachtige dia´s bijv. gele lissen enz.Er boreden nu 40 paar brandganzen,als deze ganzen in de rui zijn verliezen ze in één keer al hun veren en kunnen dan niet vliegen.In deze periode zijn ze heel kwetsbaar en gaan ze naar de Waddenzee tot ze weer volledig in het veren pak zitten.De kuikens blijven in het Zwanenwater onder hoede van een aantal moedereenden die deze kuikens grootbrengen.Fred laat ons veel mooie natuurplaatjes zien en weet er heel veel bij te vertellen.Het was een mooie middag. Tiny Nijboer.