cultuur

Aan de hand van ingebrachte suggesties door leden wordt een programma gemaakt dat bestaat uit :

1 x in de maand  een lezing

1 x in de maand een excursie

1 x per jaar een uitstapje

In de zomermaanden wordt een minder strak programma gemaakt. Er zijn er dan wel maandelijkse ontmoetingsochtenden.
Rondom de decemberfeestdagen en de jaarwisseling ligt het accent op samenzijn.

De data zijn te vinden op de maandkalender en in de agenda activiteiten.
Voor leden zijn de contactpersonen te vinden bij Contactpersonen.

Algemene informatie is te krijgen bij het secretariaat:
Kitty Havermans 070 3685835  k_havermans@hotmail.com