Nieuwe samenstelling bestuur

Na de digitale jaarvergadering van februari 2022 werden in een kleine bijeenkomst van alleen het bestuur met de jubilarissen twee nieuwe bestuursleden benoemd: Pytsje Westra en Andrea van der Knaap.

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

voorzitter:                 Pytsje Westra
secretaris:                Wemmy Hoogeveen
penningmeester:       Andrea van der Knaap
ledenadministratie:    Grietje Tissing
PR/notulist:               Ank de Haan