Janna Mansier, Ank de Haan, Grietje Tissing, Wemmy Hoogeveen en Janny Feenstra

 

Tijdens de bestuursvergadering van februari 2019 werd er één nieuw bestuurslid benoemd, te weten Grietje Tissing. Zij volgt Femmie Oosterhuis op als beheerder van de ledenadministratie.

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

voorzitter:                 Janny Feenstra
secretaris:                 Wemmy Hoogeveen
penningmeester:       Janna Mansier
ledenadministratie:    Grietje Tissing
PR/notulist:               Ank de Haan