Bestuursleden

Voorzitter:              Els Bergman

Secretaris              Jenny Lensink-Jansen
                              Anna Meijering                 

    e-mail; roswinkelvrouwenvannu@gmail.com    

Penningmeester    Alie Zandbergen             
 

Bestuurslid:           Joyce Timmer                                                     

Bezoekcommissie: Els Bergman

Fietsgroep:              Anna Middelkamp

Kaarten maken:      Maria de Wild

Agr. Commissie:     Anna Middelkamp

P.R.:                        Els Bergman

Webmaster:            Tina Sassen