Jaarvergadering 2019 info

Jubilerende leden:

50 jaar lid: R. Braam

40 jaar lid: M. Dolfing-Faber        (afwezig)
                 J. Hofsteenge-Nijborg
                 I. Pots-Nijboer            (afwezig)
                 L. Poutsma-Hidding   (afwezig)
 

Ziekencommissie - Jantje Kinds neemt afscheid
                               Dinie Schepers volgt haar op

Reiscommissie - Ida Doorn neemt afscheid
                           Grietje Hoving volgt haar op

Feestcommissie - Hennie Meerman is verhuist
                             Annet Fokkema volgt haar op

foto's