Welkom
Webpagina Rijssen
Bestuur
Bestuursleden
Afdelingsavond
Hoe en wat?
Creatief Clubs
Kaartenclub en knutselclub
Handwerkclub
Handwerken
Fietsclub
'Op de pedalen'
Filmclub
Films kijken
Kunst/Cultuur
Van alles wat
Reisclub
Fijne uitstapjes maken
Toneelclub
"De Vrolijke Noot"
Volksdansgroep
Lekker "zwieren"
Schildersclub
Vrouwenstreken
Tuinclub
Bloemstukjes maken
Wandelclub
Wandelen