Bestuurssamenstelling

Bestuur per 1 januari 2016

Riet Hereijgers-Mathijssen (voorzitter)

Anke Kennis

Jenny Harreman-Regelink

 

Foto's van de jaarvergadering jan 2015 http://www.mijnalbum.nl/Album=4CGWLZOX#lastpage

Het secretariaat wordt opgevangen door de andere bestuursleden. Contact- en postadres:

Warande 14, 4891 VE Rijsbergen

vrouwenvannu.rijsbergen@gmail.com