noteer de inlogcode VvanNu in je agenda!

Onder de knop "Voor Leden" vindt u het Jaarverslag over 2020, het verslag van de Ledenvergadering februari 2020 en de nieuwsbrieven van 2020/2021 

De kopij voor de Nieuwsbrieven kunt u zenden per e-mail aan Janny de Jong:  jdejong.lagendijk@gmail.com  Voor de uiterste inzenddatum: zie de nieuwsbrief onder de knop "Voor Leden".

Noteer de inlogcode uit de aan u persoonlijk toegezonden digitale nieuwsbrief in uw agenda, dan hebt u die altijd bij de hand!

E-mail adres Vrouwen van Nu Poortugaal Rhoon e.o.: vvn.albrandswaard@gmail.com