...en het Jaarverslag 2020

In onderstaande link vindt u berichten van het Provinciaal Bestuur Zuid-Holland. Een nieuwsbrief en het jaarverslag over 2019.

Verdere berichtgeving over o.a. aanpassingen van het provinciale programma i.v.m. het coronavirus is te vinden op de provinciale website

www.vrouwenvannu.nl/zuid-holland