Bestuur, ledenadministratie en nieuwsbrief

U kunt voor meer informatie of vragen contact opnemen met onze bestuursleden. Lid worden kan bij onze voorzitter of secretaris of per e-mail: vvn.albrandswaard@gmail.com

De telefoonnummers en e-mailadressen van het bestuur vindt u in de Nieuwsbrieven onder de knop Voor Leden.

Voorzitter 
Alice van Rosmalen

Secretaris                                                                 Agnes Born

Penningmeester                                                          Elly Boekhoud

​Ledenadministratie
Ineke de Klerk 

Algemeen lid                                                              Janny de Jong en Anita Beljaars

Nieuwsbrief                                                                 Janny de Jong: redactie,                                           Ineke de Klerk: digitale verzending                          Bezorging Nieuwsbrief: Truus Jacobs