Bestuur en lidmaatschap

Het bestuur van de Vrouwen van Nu, afdeling Peize bestaat uit:

Voorzitter
Froukje Neef
Secretaris
Betty van der Veen
Penningmeester
Aaltje Thijs
Ledenadministratie
Anna Neef
Interne relatie
Jantje Emmens
Bestuurslid
Alie Brink                                                         

Informatie
Voor informatie over onze vereniging kunt u contact opnemen met:
Betty van der Veen (secretaris)
Mail: betty.vdveen@hetnet.nl
Telefoon: 050-5033676
Anna Neef (ledenadministratie)
Mail: ABNeef-Fruitema1945@kpnmail.nl
Telefoon: 050-5032708 

Lidmaatschap
Het lidmaatschap bedraagt € 55,50 per jaar en kan op elk moment ingaan en is geldig tot 31 december.