Zomerse ontmoeting voor vrouwen

SUMMERSCHOOL 24 JULI 2019
Locatie: Restaurant & Hotel De Barones, Gerner Es 5a, 7722 RX Dalfsen Tel. 0529 435 666

Tijd: 9.30 tot 16.00 uur

PROGRAMMA:
9.30 uur Inloop en ontvangst met koffie/thee
10.00 uur Welkom en opening.
Korte inleiding over de geschiedenis van De Barones
10.15 uur
Verhalenvertelster Cora Hoorn
Mensen maken Verhalen,
Verhalen maken Mensen
12.00-13.30 uur lunchpauze
13.30 uur Workshop
Bonbons maken o.l.v.   
Ronald Reuvekamp
15.00 uur High Tea
16.00 uur Afsluiting

Kosten: €55,00 p.p. voor leden en  €60,00 p.p. voor niet-leden. Deze prijs is all-in  
Opgave vóór 12 juli: info@vrouwenvannuoverijssel.nl of 06 40504183
Deelname is definitief na de betaling.Betaling: Banknr. NL37RABO0373051107 t.n.v. Vrouwen van Nu Overijssel onder vermelding van  SUMMERSCHOOL2019 plus naam en afdeling
Deelname op eigen risico!

Extra informatie