Werkgroep PR

De werkgroep PR en communicatie wil Vrouwen van Nu Overijssel zowel intern als extern meer bekendheid geven door middel van voorlichtingsmateriaal en publiciteit bij activiteiten.
De werkgroep wil op alle niveaus binnen de organisatie de deskundigheid op het gebied van PR en communicatie bevorderen.

Wij zoeken een enthousiaste vrouw die ons team wil versterken

oproep  pr en communicatie  digitaal  enthousiaste
vrouwen van nu overijssel  promoot  zoekt
nieuwtjes  katern  ledenblad teksten  betrokken
interviewen  computervaardig  lay-out  schroom niet.

Het doel is, bekendheid geven aan en het promoten van de Vrouwen van Nu in Overijssel met al haar activiteiten.

Promotie van provinciale activiteiten digitaal naar de leden.

Lijkt het jou leuk betrokken te zijn bij het maken van het provinciale katern in het ledenblad ‘Vrouwen van Nu’.

Ben je goed in teksten bewerken.
Heb je neus voor nieuwtjes uit de provincie.
Kun je een interview houden.
Ben je computervaardig.
Kun je een Lay-out maken.

Dan nodigen wij jou uit contact met ons op te nemen, schroom niet en doe het.
Willeke en Betsie: redactievvnov@gmail.com

Redactie katern met provinciaal nieuws in Vrouwen van Nu:
J,W, (Willeke) Meilink-Huzen

redactievvnov@gmail.com
0548 36 53 56

webmasters Overijssel:
Willeke Meilink-Huzen,
websitevvnov@gmail.com

Voor de afdelingen is gratis beschikbaar:
- Beamer + laptop
De beamer en laptop zijn –onder voorwaarden-
te reserveren via het provinciaal bureau:
 kantoor@vrouwenvannuoverijssel.nl
of 06 40 50 41 83

- PR koffer
Deze PR koffers kunt u reserveren en ophalen bij het PB-lid in uw regio.
Inhoud PR-box:
Vlag: Vrouwen van Nu
Magazine: ‘Vrouwen van Nu’
Doosje met: paperclips, pen, plakband, punaises,        schaar en touw.

Regels waaraan kopij voor het katern in ‘Vrouwen van Nu’ moet voldoen aan:
* Alle kopij naar: redactievvnov@gmail.com
* Aanleveren in wordbestand als: bijlage.
* Lettertype:  arial, lettergrootte: 11.
* Kopij in platte tekst , dus niet vet, cursief of onderstreept.
* Foto’s apart versturen als bijlage en hoger dan 750 KB zijn (niet in de tekst verwerken).
* En via https://www.wetransfer.com/.
* Artikel kan niet te lang zijn! Schenk veel aandacht aan stijl en inhoud.
* Herhaling van berichten slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk.
* Bedenk dat het blad pas twee maand na de datum van de deadline verschijnt, houdt daarmee rekening bij aankondiging van activiteiten. Dus vooruitzien.
* De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten of aan te passen.
Magazine in de bus............gauw lezen!!

Kopij data van de vier katern en de thema's:

  1. februari - voor 20-12-2019. Thema dit magazine: 'Benutten vrouwelijk talent'.
  2. mei - voor 28-02-2020. Thema dit magazine: 'Stad en Platteland'.
  3. september - voor 24-07-2020. Thema dit magazine: 'Generatieleren'.
  4. december - voor 09-10-2020. Thema dit magazine: 'Duurzaamheid, diversiteit en inclusie'.

Extra informatie