Kantklossen

Datum: 
donderdag 3 oktober 2019 13:30
Locatie: 
5 keer te Mariënheem
Beschrijving: 

Kantklossen
Door Karla de Graaf.
Kantklossen voor degene die de basisbeginselen van het klossen beheersen.
Kosten € 72,00 Niet leden € 90,00
Data: 3 okt. – 7 nov. – 9 jan. - 6 febr.
5 maart en 9 april.
Tijd: Donderdag 13.30 – 15.30 uur.

Voor de cursussen kunt U zich opgeven
voor 15 september 2019.
Voor de workshops tot 2 weken voor de betreffende workshop.
Kosten van de cursus en workshop dienen gelijk met opgave te worden overgemaakt
op rekeningnummer:
NL70RABO 032.85.44.876 t.n.v.
Handwerkcommissie Overijssel o.v.v.
naam, adres en betreffende cursus.
Cursussen en workshops zijn exclusief materiaalkosten, tenzij anders vermeld.
Info en opgave: Alie Schakelaar.
Tel: 0572-355084
Email: handwerkcommissie.overijssel@gmail.com