Commissie Cultuur zoekt nieuwe commissieleden

Commissie Cultuur is onderverdeeld in verschillend projectgroepen die allerlei activiteiten organiseren op cultureel gebied.

Projectgroepen Kunst/Tuinen:
Ineke Grootenhuis van de Projectgroep Kunst/Tuinen: Diny v.d. Beeke van de projectgroep Bridgen nemen in de komende jaarvergadering afscheid als coördinator.
Ineke Grootenhuis organiseert samen met Harmien Lubberding, die ook afscheid neemt in de projectgroep, tweemaal per jaar een uitstapje om een tuin of een museum te bezoeken.
We zijn dus op zoek naar een vervanger voor Ineke die als coördinator zitting wil nemen in de commissie cultuur en iemand die Harmien vervangt om samen met de coördinator in het voor- en najaar een uitstapje voor 'Vrouwen van Nu in Overijssel' te organiseren.

Projectgroep Bridgen:
Diny v.d. Beeke coördineert de bridgedag die samen met een afdeling elk voorjaar ergens in de provincie georganiseerd wordt.
Hou je van bridgen en wil je zitting nemen in de commissie cultuur als coördinator bridgen om deze dag te organiseren dan is dit je kans.

Mail of Bel:
Vind je het leuk om wat voor de Commissie Cultuur te betekenen meld je dan aan bij de secretaris Ali Smeenk.
Mail of bel, secretaris.ccvvnov@gmail.com of  0570 522763 voor een nadere toelichting.