Vrouwen van Nu; afd. Oosterwolde

Programma 2021:

23-09-2021:
de Heer Jacob Bijlsma  vertelt over de mooie
natuur in Friesland.
Groep 3

21-10-2021:

"Op reis door Chili" met Ursula Muller.
Groep 1.

25-11-2021:
Dhr. Smakman uit Makkinga over zijn werk als wijkagent in A'dam-West.
Groep 2.

16-12-2020: 
Kerstbijeenkomst met broodmaaltijd en ????
Coörd.team.

Programma 2022:

11-01-2022:    
Nieuwjaarswensen en verhalenbingo
Coörd.team.

20-01-2022: 
Jaarvergadering en.....
Aaltsje Ypeij, muziek en quiz.
Coörd.team.

26-01-2022: 
Contactledenbijeenkomst.
Coörd.team.

17-02-2022:  
Tine van Tut'n met sketches en typetjes in het Drents
+ (uitgestelde) Jaarvergadering
Groep 5.

24-03-2022:  
Arie Nauta over reis Rond  de Atlantische Oceaan.
Groep 4.

21-04-2022:   
Johan Veenstra draagt voor uit eigen werk.
Coörd.team.