Samenstelling bestuur

Het bestuur van de afdeling Olst bestaat uit:

voorzitter
Harmien Lubberding - Boltjes
telefoon  0570 - 562465
email harmien.lubberding@gmail.com

2e voorzitter
Wil Kamp - Willemsen
telefoon  0570 - 546557
email genwkamp@hotmail.com

secretaris
Jannie Gerkes – de Groot
telefoon  0570 - 561660
email: olst.secretarisvvnov@gmail.com

penningmeester + ledenadministratie
Els Hogenboom - Metz
telefoon  0570 - 677763
email: acehogenboom@kpnmail.nl

algemeen bestuurslid
Lammie Bos - Zandvoort
telefoon  0570 - 561859
email: lboszandvoort@gmail.com

 

Het bestuur wordt ondersteund door diverse leden.