Lidmaatschap

Lidmaatschap

De circa 43.000 leden en zo’n 500 afdelingen van Vrouwen van Nu maken Vrouwen van Nu tot een krachtige en actieve vereniging. Wil je daarvan profiteren en aan bijdragen word dan lid. Er zijn verschillende manieren waarop je kunt aansluiten.
U bent van harte welkom om een avond bij te wonen als gast. Wanneer u besluit om lid te worden kunt u zich aanmelden bij de ledenadministratie van onze afdeling, mevr. Els Hogenboom (0570-677763).                             email: acehogenboom@kpnmail.nl

Centrale Contributie-inning  2019
Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie voor 2019 is vastgesteld op € 52,50.    Dit jaar zal voor het eerst de contributie geïnd worden door het Landelijk Bureau. U krijgt hiervoor bij het december- nummer 2018 van het ledenblad een factuur meegestuurd, samen met de ledenpas. Op de factuur staat het betalingskenmerk dat vermeld moet worden bij de betaling. 

Het landelijk bureau betaalt dan aan onze afdeling de afdracht, zodat per saldo hetzelfde bedrag door ons gebruikt kan worden voor onze eigen leden.

Wat krijgt men voor het lidmaatschap

  • circa 8 afdelingsavonden per jaar
  • ​de mogelijkheid aan groepjes deel te nemen
  • u ontvangt 4 x per jaar het ledenmagazine " vrouwen van nu".
  • Leden krijgen een ledenpas. Deze pas geeft recht op korting bij verschillende aanbieders, op het "voor leden" deel van de landelijke website staat hierover uitgebreide informatie.