Samenstelling van het bestuur:

Leny Groenendijk:
voorzitter.
Riet van Loon:
penningmeester/ledenadministratie/notulisten.
​José Smits:
Vice-voorzitter/programmabegeleiding.
Corry Scheffers:
secretaris /contact L&W.