Samenstelling van het bestuur:

Leny Groenendijk: voorzitter.
Riet van Loon: penningmeester/ledenadministratie/notulisten.
​José Smits: Vice-voorzitter/programmabegeleiding.
Corry Scheffers: secretaris /contact L&W.