Propagandisten

Wij hebben 12 propagandisten die ervoor zorgen dat de Nieuwsbrief iedere maand op tijd bij de leden in de brievenbus ligt. Zij geven aan het bestuur door wanneer iemand ziek is of een jubileum viert zodat één van de bestuursleden of leden van L&W langs kunnen gaan om een presentje of bloemetje te brengen.

zie voor de namen van deze personen het programmaboekje van de afdeling Oirschot.