Gezocht: nieuwe bestuursleden!

We hebben een prachtige vereniging ván en vóór vrouwen. Gezamenlijk ondernemen we allerlei leuke activiteiten, hebben leuke ontmoetingsbijeenkomsten,
en zijn er vele mogelijkheden om je te ontplooien.

Om dit alles te organiseren, zijn er mensen nodig die zich hiervoor willen inzetten.
Het bestuur ondervindt al veel ondersteuning van de diverse commissies, die een bepaald onderdeel voor hun rekening willen nemen.

Daar zijn wij als bestuur natuurlijk erg blij mee. Maar we hebben op korte termijn dringend nieuwe aanwas nodig; 4 bestuursleden op een ledenbestand van circa 115 personen is echt te weinig!

Ook met het oog op de toekomst moeten we daar op zeer korte termijn op inspelen.
Het zou toch eeuwig zonde zijn als onze mooie vereniging zou ophouden te bestaan vanwege een tekort aan bestuursleden.

Dus dames, sta op en meld je aan !!!!

Neem eens contact op met het bestuur, kom eens een bestuursvergadering bijwonen en ervaar hoe leuk het is en hoeveel voldoening het geeft om voor deze fijne doelgroep te mogen werken!

Wij hopen op jullie spontane aanmeldingen !!!!
Bestuur Vrouwen van Nu Oirschot.
vrouwenvannu.oirschot@gmail.com