Benieuwd naar onze activiteiten...

Benieuwd naar onze activiteiten...

Waar kun je terecht, als je eens een avond gezellig met een groep vrouwen wilt genieten van een voordracht over een boeiend onderwerp?

Als je wekelijks wilt gymmen met een groepje vrouwen?

Als je wilt volksdansen of zingen in een koor?

Als je wilt handwerken in clubverband? 

Als je eens met een bus op stap wilt om allerlei interessante plekken in Nederland te bezoeken?

Als je een paar keer per jaar een fantastisch georganiseerde fietstocht wilt maken waarbij je op plekken komt waar je nog nooit bent geweest, ook al woon je hier al 30 jaar.

Als je de kans wilt krijgen bestuurservaring op te doen, hetzij in een commissie, hetzij in het bestuur van de VvN. Op die manier kom je in contact met vrouwen van andere afdelingen en word je handig op de computer.

Als je met een groepje vrouwen allerlei culturele activiteiten wilt ontplooien? 

Het antwoord is eenvoudig: bij de Vrouwen van Nu afdeling Oirschot.

voor meer informatie: 
vrouwenvannu.oirschot@gmail.com
of zie ons jaarprogramma.