Jaarvergadering met aansluitend een veiling van de door de leden meegebrachte spullen

                          Jaarvergadering 2019                                     
Op 15 januari hebben de Vrouwen van Nu hun jaarvergadering gehouden. De diverse verslagen van het afgelopen jaar werden voorgelezen. Marijke was dit jaar aftredend en helaas waren er geen gegadigden gevonden om haar taak over te nemen. Het bestuur gaat dus zonder haar verder en zij kreeg een bloemetje en bon aangereikt om haar te bedanken voor de afgelopen 6 jaar. De verslagen voor De Snikke zullen in het vervolg door Albertje worden gedaan en bij afwezigheid van haar zal Marijke deze taak weer op zich nemen. Wij gaan er het komende jaar weer met goede moed in.

Na de pauze waar iedereen van een drankje werd voorzien en er wat versnaperingen op tafel werden gezet hielden we een veiling ten bate van de vereniging. Iedereen had maximaal 2 items meegenomen die konden worden geveild. Albertje en Marijke waren de veilingmeesters. Zij prezen de artikelen aan die voor een habbekrats konden worden gekocht. Soms werden de artikelen zodanig aan geprijsd dat menigeen er niet onderuit kon om toch maar in de beurs te tasten. Het was een geslaagde avond.
De volgende avond is op 12 februari 2019 om 19.45 in De Miet. Deze avond wordt verzorgd door dhr. Eleveld die ons gaat vertellen over zijn sledehonden.