Een spreker waarbij je je niet hoeft te vervelen, mede gezien de onderwerpen die ons allemaal aanspreken.

Verslag bijeenkomst 16 april 2019                                                                                

Notaris Hans Veldkamp uit Borger verzorgt deze afdelingsavond. Hij heeft rechten c.q. notariaat gestudeerd in Groningen en is duidelijk van Drentse komaf. Een spreker waarbij je je niet hoeft te vervelen, mede gezien de onderwerpen die ons allemaal aanspreken. Zaken die de revue passeren:
Erfgenamen
Wettelijke erfgenamen zijn als eerste de partner (getrouwd of geregistreerd partnerschap) en eigen (of erkende) kinderen. Daarna de mensen die via de bloedlijn met de overledene zijn verbonden. In de volgorde ouders, broers en zussen, grootouders.
Nieuwe erfrecht
In het nieuwe erfrecht van 2003 is bepaald dat de langstlevende partner mag blijven beschikken alles wat tijdens het huwelijk aanwezig was. Pas na het overlijden van de langstlevende krijgt de rest zijn deel. Kinderen moeten dus geduldig afwachten of er nog wat overblijft. Wel moet erfbelasting betaald worden over hetgeen de partner én de kinderen erven.
Testament
Wil je erfbelasting beperken dan kun je per testament de partner laten erven via een zogenaamde tweetrapsmaking. Per testament is bijv. ook te regelen dat kinderen wel over hun erfdeel kunnen beschikken wanneer de ouder hertrouwt, bij faillissement, permanente opname in zorginstelling met eigen (vermogens) bijdragen, onder curatele stelling.
Kinderen kunnen wel per testament onterfd worden, maar houden recht op de zogenaamde legitieme portie (de helft van normaal). Dit moet wel binnen 5 jaar opgeëist worden. Je kunt ook regelen dat bijv. hetgeen je kinderen erven nooit deel uit mag maken van de huwelijksgoederen gemeenschap. De aangetrouwde “koude” kant erft dan niet (uitsluitingsclausule).
Erfbelasting
De erfbelasting kent 3 tariefgroepen: partners en kinderen (10%), kleinkinderen (18%) en alle anderen (30%). Boven de € 123.000,00 worden deze tarieven respectievelijk 20, 36 en 40%. Dit wordt betaald over het bedrag wat overblijft als erfenis na aftrek van de zogenaamde vrijstellingen, die weer per groep erfgenamen verschillend zijn.
Vrijgesteld zijn schenkingen aan goede doelen die geregistreerd staan (ANBI of SBBI). De notaris stipt verder nog even aan dat er nog steeds een speciale regeling is voor vererving of schenking van ondernemers/bedrijfsvermogen bij 5 jaar voortzetting van een bedrijf. Over het eerste miljoen hoeft bijv. geen belasting betaald te worden. Dit geldt dus ook voor agrarische bedrijven. De verwachting is dat dit gaat veranderen.
Tips
Bij een tweede huwelijk is het belangrijk eerst naar de notaris de te gaan om de eventuele testamenten op tafel te leggen om problemen in de toekomst te voorkomen.
Aan te bevelen is een erfenis onder voorwaarden van boedelbeschrijving te aanvaarden (beneficiair). Er moet wat griffierecht betaald worden maar je bent nooit voor meer aansprakelijk dan er bezittingen in de nalatenschap zijn. Hierbij niet alleen te denken aan schulden/ hypotheken, maar ook aan asbestdaken, grondvervuiling, legaten aan derden bij testament etc.
Verder: Ga nooit alleen een huis binnen bij overlijden.
Levenstestament
Een testament komt in werking na je overlijden, in een levenstestament regel je zaken die voor die tijd voor jou van belang kunnen zijn. Wat als je een zwaar ongeluk meemaakt, de ziekte van Alzheimer krijgt of om andere reden niet meer in staat bent zelfstandig beslissingen te nemen? Als je nog wilsbekwaam bent kun je een aantal zaken met een levenstestament of volmacht regelen. Je kunt o.a. via de notaris (www.notaris.nl) een checklist krijgen van hetgeen te regelen is. Het wordt aanbevolen het levenstestament bij een notaris vast te leggen. In een levenstestament gaat het dan bijv. om wie je bankzaken regelt, je belastingaangiften doet, handtekeningen mag zetten, wensen t.a.v. huis en huisdieren, wensen t.a.v. verpleging en behandeling, uitvaart. Wie geef je het vertrouwen? Wilsonbekwaamheid moet door een arts worden vastgesteld.
Wilsverklaringen m.b.t. medische behandeling (behandelverbod) en euthanasie worden vaak apart in een verklaring vastgelegd, maar het kan ook onderdeel zijn van een levenstestament. Essentieel is met regelmaat dit soort zaken opnieuw na te kijken, met je huisarts bespreken en in ieder geval aan je huisarts te geven.
Het slim wensen t.a.v. de uitvaart apart vast te leggen voor nabestaanden. Een checklist hiervoor kun je bij begrafenisverenigingen en uitvaartverzorgers krijgen.
Langdurige zorg
Vanaf 2015 is de langdurige zorg hervormd. Er is een nieuwe wet gekomen waaronder alle zorgtaken vallen voor mensen die 24 uur per dag langdurige zorg nodig hebben. Als je 18 jaar of ouder bent moet hiervoor na de eerste 6 maanden eigen bijdragen betaald worden.  De hoogte wordt bepaald op basis van de gegevens van de belastingdienst over de afgelopen twee jaar. Momenteel gaat dit van € 2500,00 naar € 4000,00 per maand. De berekening is wat ingewikkeld, maar er is een heffingsvrij vermogens én vrijstelling van het eigen huis (mits bewoond door partner).
Let op
De notaris waarschuwt niet te gemakkelijk het huis op naam van kinderen te zetten. Ook niet te beginnen aan schenkingen op papier (waar jaarlijks 6% rente over betaald moet worden), waardoor het besteedbaar inkomen naar beneden kukelt.
Natuurlijk kun je kinderen, kleinkinderen en derden elk jaar een bedrag belastingvrij schenken. Voor een eigen woning in de leeftijd van 18 tot 40 jaar zelfs max. € 102.000,00 (dat geld moet wel beschikbaar zijn).
Afsluiting
Om goed tien uur sluit de heer Veldman zijn verhaal af. We krijgen nog wat papieren mee naar huis en Ciska bedankt als voorzitter de notaris met een mand met inhoud voor zijn geanimeerde bijdrage. Hij vertrekt bliksem snel ongetwijfeld om het laatste staartje te zien van de wedstrijd Ajax Juventus.
Albertje Nienhuis-Naber

N.B.
De lezing van notaris Veldman was afgestemd op de leeftijdsgroep van Vrouwen van Nu Odoornerveen. Ook voor jongeren is niet alleen een testament maar ook een levenstestament van belang. Aan te bevelen en aantrekkelijk om te lezen is het Magazine VoorNUenLater winter editie 2018/2019. Gratis meeneemexemplaar bij notaris kantoren en te bestellen met een winkelprijs ad € 7,95. Uitgever Sdu 070-3789911.