Cultureel uitje naar Drents Archief in Assen

Bezoek Drents Archief vrijdag 18 januari reiscommissie Vrouwen van NU

Als cultureel uitje gaan we dit jaar met 15 mensen op excursie naar het Drents Archief in Assen

Assen dankt zijn ontstaan het nonnenklooster Maria in Campis dat zich rond 1259 vestigde op de plek waar nu het Drents Archief en Drents Museum gevestigd zijn. Het klooster stond eerst in Coevorden maar de grond was daar zo slecht dat er niets op verbouwd kon worden. Vandaar verhuizing van de nonnen naar “Hassen” een stuk vruchtbare grond behorend bij het kerspel Rolde. Het klooster werd in 1602 opgeheven, waarna het gebouw de vergaderplaats werd van het Drentse bestuur en dus gelijk bergplaats werd voor Drentse archieven. Binnen de singels rondom het voormalige klooster ontstond een kleine nederzetting. In het mooi gerenoveerde gebouw is de kloostergang nog prominent aanwezig en te herkennen. Het originele Bartje beeld pronkt middenin de kloostergang.
De oudste geschriften in de archieven zijn dan ook van de kloosterorde. Zo bijvoorbeeld een brief van de paus over één of ander geschil. Ook vroeger ging de correspondentie veelal over grens- en erf- en familieconflicten.
Op de begane grond van het gebouw is een vergaderlocatie met een prachtig plafond. Het plafond is een kopie uit de negentiende eeuw van een ouder plafond uit de havezate Laarwoud in Zuidlaren. Het originele plafond is rond 1695 geschilderd en is een allegorie op het gewest Drenthe, gebaseerd op psalm 85:11-13. De opdrachtgever van dit plafond was Gerard van Selbach, 'schrijver' (boekhouder) van de landschap Drenthe en bewoner van Laarwoud.
Verder is op de begane grond een studiezaal. Daar staan diverse computers en twee beeldbanken waar je van alles m.b.t. de historie van Drenthe en bijv. de eigen familiegeschiedeis kunt opzoeken en bekijken (dat kan ook prima vanuit huis zie onderstaande websites). Als je echt oude originele stukken wilt inzien kun je dat bij de balie opvragen. Je komt dan wel in een aparte ruimte te zitten om het te bestuderen.
Onder in het gebouw is het archief. Tegenwoordig is alles gedigitaliseerd, maar de oude originele stukken van provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties liggen in het archief waar de temperatuur altijd 18 graden is. Alleen bij groepsbezoek kun je daar onder begeleiding binnen. We zien o.a. geregistreerd dat de heer Nienhuis uit de Ommelanden als landloper/ boerenknecht enige tijd in Veenhuizen ondergebracht is geweest. Maar veel interessanter: De oudste plattegrond van Odoornerveen in het kader van het graven van het Oranjekanaal laat op tekening het eerst gebouwde huis zien. Het huis is van de opzichter van de Drentsche Veen- en Midden-Kanaal Maatschappij (DVMKM) die naast de exploitatie van het Oranjekanaal ook de exploitatie van enkele veengebieden op het oog had. In dat huis woont momenteel Aaltje Cremers.
Ons bezoek sluit af met de oudste film van Drenthe uit 1927 in de filmzaal. Een filmploeg trok dat jaar de hele provincie door om het leven in Drenthe in beeld te brengen. Dat leek ons als reiscommissie interessant. De film blijkt echter vooral de economische en industriële stand van zaken in de provincie weer te geven. Achteraf bezien hadden we beter een andere film over bijvoorbeeld ijspret of het gezinsleven in Drenthe toen en nu uit kunnen kiezen.
We besluiten de middag gezellig met een hapje en een drankje in grandcafé LIFF.
Namens de reiscommissie, Albertje Nienhuis-Naber


Websites:
www.alledrenten.nl geeft informatie over Drentse voorouders. Op www.drentsarchief.nl zijn ook diverse gegevens te vinden. Op www.topotijdreis.nl 200 jaar topografische kaarten van het Kadaster. Op info@drentsarchief.nl kun je je aanmelden voor hun nieuwsbrief.