Uitnodiging

Wij nodigen jullie van harte uit voor de jaarvergadering op woensdag  12 februari a.s. Na de vergadering zal Rianne Bos een leerzame verkeersquiz presenteren.

Graag tot ziens op woensdag 12 februari a.s. om 19.45 uur in de Boshof.

Agenda:

          1. Opening

          2. Verslag bijeenkomst 8 januari 2020

          3. Ingekomen stukken en mededelingen

          4. Jaarverslag secretaris

          5. Jaarverslag penningmeester

          6. Verslag kascommissie door Wies van der Haar 
              en Anje Wolbers

              Benoeming nieuw lid kascommissie.

          7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar:
              Tettie Drijfholt

             Aftredend maar bereid om nog een jaar door te 
             gaan: Albertje Kort

Namen van tegenkandidaten voor de functie van notulist kunnen door tenminste 5 leden voor 12 februari bij de secretaris of één van de andere  bestuursleden worden ingediend.

          8. Rondvraag

          9. Jubilarissen

         10.Sluiting

Lijsten:
De volgende lijsten liggen voor invulling op de tafels:
13 februari - Bioscoop de film: Blinded by the Light
19 maart    - Bioscoop de film: Knives Out
23 maart    - Cupcakes maken
18 mei       - High Tea
27 mei       - Fietsdag Schiermonnikoog
9 juli          - Hulp voor de Prov. Wandel dag 
                    Het Vlintenholt