RABO CLUB SUPPORT

Vrouwen van Nu hebben weer meegedaan aan Rabo Club Support. Het bedrag wat is toegekend is € 194,72Allen hartelijk bedankt voor het stemmen.
 Namens het bestuur
Vrouwen van Nu Odoorn