Nieuwjaarsbijeenkomst

Het nieuwe jaar 2020 heet ons welkom, hoe zal het zich ontvouwen ?

Uitnodiging voor de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar waarvoor we de wijkagent hebben uitgenodigd.

Wijkagent, hoe vertrouwd klinkt dit woord nog steeds in onze oren.

Voor ons oog verschijnt een man in uniform, die door de wijk loopt en een vriendelijk woord heeft voor de mensen die hij tegenkomt en onderwijl hoort en ziet wat er zoal gaande is in onze wijk. Dat voelde vast heel veilig en vertrouwd. Er werd op ons gepast.

U kunt op 8 januari kennismaken met onze wijkagent Ben Uneken en hij zal ons vertellen over zijn werk in de 21ste eeuw.

Op deze avond kunt u zich opgeven voor:

  9 januari  2020   Bioscoop de film: The Goldfinch
13 februari 2020   Bioscoop de film: Blinded by the Light