Jubileum afdeling Odoorn

Vandaag 5 februari 2021 is het 75 jaar geleden dat onze afdeling Vrouwen van Nu Odoorn is opgericht. Daar willen we op deze dag even stil bij staan.

Misschien kunnen sommige leden het zich nog
herinneren. De 1ste vergadering was in het toenmalig café Bos. Maar liefst 38 dames schreven zich bij de oprichting in als lid. 

De notulen van de bijeenkomsten zijn nog allemaal bewaard gebleven. Het geeft ons een interessante kijk over hoe het er toen aan toe ging. Zo ging één van de 1ste lezingen, door mejuffrouw Bos uit Schoonoord, over de taak van de vrouw in de wereld. “De eerste taak van de vrouw is de zorg om kinderen zo op te voeden dat zij een goede plaats in de maatschappij bekleden. Zij moet ervoor zorgen goed van alles op de hoogte te zijn, veel te lezen en vooral belangstelling tonen en niet een sloof van het werk zijn “.

Het ging er eenvoudig aan toe. De leden namen nog hun eigen kopje mee voor de koffie en een jubilaris trakteerde op een dikke koek. Ook kunnen we lezen dat de sprekers werden bedankt met een “rokertje of een gevuld bonbonschaaltje”

Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten in café Scholte werd er van alles gedaan. Er was een grabbelmand waar ieder lid een klein pakketje in deed voor een verloting. Dames die een baby verwachten kregen een gevulde luiermand en er was een heuse aardappelschilwedstrijd! 

Daarnaast was men betrokken bij het dorp. Van het meedenken over een kleuterschool tot het organiseren van uitstapjes voor oudjes per luxewagen.

Het liefst zouden we vandaag samen willen komen. Met elkaar gezellig herinneringen ophalen van vroeger en ervaringen uitwisselen over de bijzondere tijden waar we in het hier en nu mee te maken hebben. En natuurlijk met een koffie en feestelijke taart erbij.

Op die gelegenheid zullen we nog even moeten wachten. Samen met jullie kijken we uit naar onze volgende bijeenkomst……… zodra dat weer kan.

Het bestuur,
Vrouwen van Nu, Odoorn