Jaarprogramma 2019/2020

De digitale versie kunt u vinden met code onder het kopje /voor leden/. Ook de adressenlijst kun u daar vinden.

De afdelingsavonden beginnen om 19.45 in de
Boshof. 

 • 13 maart 2019 
Leden van enkele Provinciale commissies van de Vrouwen van Nu zullen ons vertellen wat ze voor de leden van Drenthe  kunnen betekenen. 
 • 10 april 2019 
Een plaatsgenoot van ons, Yvonne Koster, bewindvoerder zal ons vertellen wat “bewindvoering” betekent en wat dat inhoudt. 
 • 25 april 2019 
Provinciale  Jaarvergadering. Lokatie: Theater
De Kimme, E70, 9471 KA Zuidlaren 
tel. 050-40 97 236
 • 15 mei 2019 
De reiscommissie organiseert een fietstocht.
Vertrek vanaf  “De Boshof” om 9 uur. 
 • Wekelijks fietsen
Wilt u eens gezellige fietsen met enkele dames van onze afdeling dan kunt u iedere eerste dinsdag van de maand om 13.00 uur verzamelen bij de Boshof. 
 • ZOMERSTOP 
   
 • Wandeldagen.
Provinciale wandeldagen worden iedere tweede donderdag van de maand door een afdeling van de provincie georganiseerd. Onze afdeling is weer aan de beurt in juli 2020 om een gezellige wandelmorgen in de omgeving van Odoorn te organiseren. 
 • 11 september 2019 
Breinfitness door Arja Looyen en Greta van der Veen. Informatie, tips en misschien zelfs een beetje “brein trainen”… We steken er vast veel van op.  
 • 1 oktober 2019 
De reiscommissie organiseert een excursie naar Bolletje in Almelo. Een gezellig dagje uit met een museumtour en een uitgebreide lunch. 
 • 9 oktober 2019 
De gezamenlijke avond met de afdeling Odoornerveen.  “Vorst aan Tafel” Jos Thomasse verzorgt een komische conference over  gebruiken en gewoonten van vorsten aan tafel en  de nog altijd bestaande invloeden daarvan op ons  dagelijks leven.   
 • 30 oktober 2019 
Dinerclub organiseerd een etentje in de,
Herberg De Boschrand, Hoofdstraat 96 om 18.00 uur
 • 6 november 2019 
Bijeenkomst van de commissieleden met het bestuur. Aanvang 19.30 uur. 
 • 13 november 2019 
De streektaolfunctionaris van het Huus van de Taol en oud Oringer, Jan Germs  komt ons over de Drentse taal vertellen, omlijst met verhalen en een gezellige quiz. 
 • 7 december 2019 
Met de reiscommissie gaan we een Kerstrondje Ruinerwold maken. Vertrek vanaf de Boshof om 12.30 uur. 
 • 18 december 2019 
Kerstavond. De invulling is nog een verrassing. 
 • 8 januari 2020 
Nieuwjaarsbijeenkomst. De wijkagent van gemeente Borger Odoorn Dhr. Ben Uneken komt ons over zijn werk vertellen. 
 • 12 februari 2020
Na de Jaarvergadering verkopen we eigen ingebrachte spulletjes via een gezellige veiling, waarvan de opbrengst naar een nader te bepalen doel zal gaan.     

Iedere 2e woensdag van de maand  komen wij ‘s avonds bij elkaar. Aanvangstijd: 19.45 uur tenzij anders vermeld op de uitnodiging.