Beste dames,

Bijzondere tijden … 2020, een jaar waarop we terugkijken en hebben ervaren dat een virus ons dagelijks leven heeft veranderd. Ook vandaag, aan het begin van 2021, hebben we nog steeds te maken met vergaande maatregelen en onzekerheden. Gelukkig zijn er lichtpuntjes dankzij de komst van het vaccin, maar voordat er voldoende mensen beschermd zijn gaat het nog zeker enkele maanden duren.

Ondertussen blijven onze sociale contacten minimaal en ook kunnen de maandelijkse bijeenkomsten niet worden gehouden. Dat geldt ook voor de traditionele jaarvergadering in februari die niet fysiek plaats kan vinden. In plaats daarvan zullen jullie volgende maand alle informatie waaronder het jaarverslag en financieel overzicht per mail of post ontvangen.

Voorlopig blijft dus het “nieuwe normaal” van kracht. De 1,5 meter borden blijven staan en zullen we elke dag weer de waarschuwingen tegenkomen van handen ontsmetten en mondkapjes op.  Hier in het dorp lijkt de overgrote meerderheid zich daaraan te houden. Bijna als vanzelfsprekend. Die gezamenlijkheid helpt ons misschien de moed er in te houden en er voor te zorgen dat we deze periode goed doorkomen.

En als deze crisis straks weer achter de rug is en we weer terug gaan naar het “vroegere normaal”, hoe zullen we er dan op terugkijken? Zoals we nu praten over de Spaanse griep of de Pest uit het verleden, wat zullen we zeggen over het Corona virus en de impact op ons dagelijks leven en de gevolgen die nog lang voelbaar zullen blijven? Hebben we er iets van geleerd en zo ja, wat gaan we dan anders doen?

Misschien zijn dit soort vragen ook bij jullie opgekomen. Misschien is ook nu het moment om alvast iets van onze ervaringen vast te leggen. Wat we in onze eigen omgeving hebben meegemaakt, wat het voor gevolgen heeft gehad, zoals bij sommige het onuitwisbaar gemis van een dierbare. Ook zullen we allemaal op verschillende manieren om zijn gegaan met het gemis aan bezoek van familie en vrienden. Hebben we daar iets voor in de plaats gevonden, zijn we creatief geweest en mogelijk nieuwe kanten aan onszelf ontdekt?

Als bestuur zijn wij benieuwd naar jullie verhalen en bieden graag de gelegenheid dat te bundelen in een boekwerkje. Voor wie dat wil is een bijdrage welkom en dat kan in welke vorm dan ook. Bij voorbeeld een verhaal, een gedicht, een foto, tekening of schilderij, collage etc. Kortom een persoonlijke herinnering voor onszelf en voor onze kinderen en kleinkinderen waarover we ook later nog kunnen vertellen. Bijdragen kunnen worden verstuurd via e-mail naar de secretaris of bij elk van de bestuursleden.

Ondertussen kijken wij als bestuur vooruit om voorbereid te zijn op het moment waarop we weer samen mogen zijn. Het programmaconcept voor de komende periode ligt alvast klaar, waarbij er aandacht zal zijn voor het 75jarig jubileum van onze afdeling Odoorn. Voor nu wensen we jullie alle goeds voor 2021 en denk aan jezelf en aan elkaar.

Vriendelijke groet namens alle bestuursleden,

Marieke Akkerman