St. Nicolaasfeest geschiedenis

Geschiedenis Sinterklaasfeest bij Vrouwen van Nu

Op donderdagavond 15 november j.l. was er weer een bijeenkomst voor de Vrouwen van Nu, afd. Norg. Na het zakelijke deel en de pauze, voor een heerlijk kopje koffie of thee, gaf de voorzitter het woord aan de heer Henk Nijkeuter. Hij zal een lezing geven over de geschiedenis van Sinterklaas.

Hij nam ons mee in de geschiedenis vanaf de geboorte van Sinterklaas in Mira (Turkije) in het jaar 370, via de middeleeuwen naar het heden.

Hij besteedde aandacht aan de legenden over Sint en ging nader in op de gebruiken rondom het Sinterklaasfeest, zoals: Waarom wij suikerharten eten en Waar de pepernoten vandaan komen. Wist u dat Sint Nicolaas in de middeleeuwen niet alleen als kindervriend maar ook als koppelaar tussen huwbare vrouwen en mannen bekend was. Het strooien van pepernoten zou de vruchtbaarheid verhogen en het suikerhart staat voor liefde.

We horen oude Sinterklaasliedjes. Hij laat ons afbeeldingen van Sint-Nicolaas vieringen op schilderijen en in boeken zien en vertelt hoe Sinterklaas in Drentse verhalen naar voren komt. Kortom een uitgebreid en interessant verhaal.

 

Aanmelden Kerstviering voor Leden.

Wilt u nog meedoen aan de Kerstviering dan kunt u zich aanmelden bij onze penningmeester tot 10 december a.s. via een envelop met aanmelding en de bijdrage van € 15,00. Het adres is L. Remmelink-de Weerd, Eenerstraat 13, 9331 HA, Norg.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij onze bestuursleden.