Bestuur afdeling Noordhoek

Voorzitter:

Vacant

Vice voorzitter en penningmeester:

Annie Hazen

0168-463548

anniehazen@xs4all.nl

Secretaris:

Vacant

Bestuursleden:

Nelly Vermeulen

0168-404758

nelentheovermeulen@ziggo.nl

Annie Fritz

06-50567964

adenanniefritz@gmail.com

Marianne van Schendel

0168-402073

schendelm@ziggo.nl

Marleen Bruins Slot

0168-853505

marleen.bsvm@gmail.com