Samenstelling Bestuur 2020

Voorzitter:   Marjan de Haan
Secretaris:   Annet Verdonk
Penningmeester:   Janny Kiers
Lid:   Vacature