Welkom Vrouw van Nu

Vrouwen van Nu verbindt vrouwen met elkaar en de samenleving. Om vrouwenkracht van vrouwen te kunnen inzetten, is het effectief verbinden van vrouwen een voorwaarde. Het verenigen van vrouwen van verschillende afdelingen en provincies, van stad en platteland, van diverse netwerken, van verschillende generaties en culturele achtergronden, vrouwen van nu, vrouwen van andere organisaties en individuele vrouwen.

Vrouwen van Nu heeft een voortrekkersrol in het bij elkaar brengen van (verschillende groepen) vrouwen onder het motto: 'vrouwen voor vrouwen'. 

De missie van Vrouwen van Nu verwijst naar een continu proces waarin waakzaamheid, strijdbaarheid, alertheid, lef en energie belangrijke pijlers van de vrouwenkracht zijn. Vrouwen van Nu stimuleert en ondersteunt vrouwen in het ontwikkelen en bijhouden van hun vrouwenkracht.

We staan open voor nieuwe initiatieven van mensen binnen en buiten de vereniging. Nieuwe leden worden van harte verwelkomd en kunnen direct actief worden en deelnemen aan tal van activiteiten. Dat maakt Vrouwen van Nu tot de boeiendste vrouwenvereniging in Nederland

Een vereniging die bovendien maatschappelijk zeer betrokken en relevant is, door de vele activiteiten en samenwerkingsverbanden, die bijdragen aan een betere leefomgeving en samenleving.

Met de energie, de talenten en het sociale hart van vrouwen van nu bouwen we mee aan een wereld waarin ieders talenten worden benut en verder ontwikkeld, iedereen zich gezien en gewaardeerd weet en de toekomst voor nieuwe generaties geborgd is.

Vrouwen van Nu heeft de overtuiging dat een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van zo'n wereld is dat vrouwen en mannen gelijkwaardig en volwaardig deelnemen aan de samenleving.

Missie Vrouwen van Nu

Vrouwenkracht voor een betere wereld;
met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken'.

Waar richt Vrouwen van Nu zich op?

Vrouwen van Nu richt zich op de hoofdthema's:

  • Generatieleren;
  • Platteland & stad;
  • Benutten van vrouwelijk talent;
  • Duurzaamheid;
  • Diversiteit & inclusie.

Deze vijf hoofdthema's verbinden verleden, heden en toekomst.

Kernwaarden

Onze kernwaarden waar vanuit we handelen zijn:

  • Vertrouwen in elkaar;
  • Geintresseerd zijn in elkaar;
  • We streven naar inclusie vanuit respect voor diversiteit;
  • We zijn nieuwsgierig naar elkaars meningen;
  • En we hebben lef om onze nek uit te steken, om te staan voor wat we vinden en om veranderingen in te zetten. 

Lidmaatschap

Voor € 54,50 (jaarlidmaatschap 2021) ben je lid van onze vereniging. Je hebt dan toegang tot onder andere evenementen, interessegroepen/netwerken en bijeenkomsten, je kunt deelnemen aan diverse workshops en bezoeken, je ontvangt 4x per jaar ons Magazine met inspirerende en informatieve items en je ontmoet gelijkgestemden in onze commissies en netwerken.

Contact

Wil je meer weten over Vrouwen van Nu Noord-Holland? Neem dan contact met ons op: pb.secretaris.vvn.nh@gmail.com