Vrouwen van Nu, jij bent welkom!

Vrouwen van Nu is een inspirerende en actieve vrouwenvereniging die maatschappelijk betrokken is, oog heeft voor de toekomst en waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten. Wij zijn een landelijke vereniging maar door onze samenwerkingsverbanden zijn we ook mondiaal actief, zo leveren wij gezamenlijk een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en positieverbetering van vrouwen en vrouwenrechten, wereldwijd.

Een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en hun stem willen laten horen in de maatschappij. Maar ook samenwerking, innovatie, over de eigen grenzen kijken, openstaan voor andere ideeën en meningen en aandacht hebben voor elkaar, is waar Vrouwen van Nu voor staat. 

Doelstelling

Vrouwen van Nu - Noord Holland is onderdeel van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, de grootste vrouwenorganisatie van Nederland. Het is een enthousiaste club vrouwen, waar de ontmoeting met en aandacht voor elkaar centraal staat. De organisatie Vrouwen van Nu manifesteert zich in plattelands- en stedelijke gebieden.

Vrouwen van Nu is dé plek waar vrouwen:

 • elkaar willen ontmoeten en inspireren;
 • hun creativiteit willen ontplooien;
 • willen samenwerken zowel binnen als buiten de vereniging;
 • verder kijken dan de eigen grenzen;
 • open staan voor andere ideeën en meningen;
 • aandacht hebben voor elkaar;
 • aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en
 • hun stem willen laten horen in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

Samenwerkingsverbanden

Vrouwen van Nu is diep geworteld in de samenleving en werkt graag samen met andere organisaties om gezamenlijke doelen te bereiken. Zo werken wij onder andere samen met Associated Country Women of the World (ACWW), Agriterra, Women for Water Partnership, ZijActief Limburg, Nederlandse Vrouwen Raad, Rabobank Foundation (o.a. Peru Project), Akky’s Tafel, Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK, Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging en Zonta Nederland.

Afdelingen

Landelijk telt onze organisatie 425 afdelingen met circa 39.000 leden in tien provincies. De provincie Noord-Holland telt 51 afdelingen met ruim 3900 leden.

Jaarthema

2020 en 2021: 'Vier je successen, het is een feest waard!'

Wat doen wij?

Lokaal

 • afdelingsbijeenkomsten;
 • activiteiten door vele commissies & interessegroepen;
 • netwerken.

Het hele jaar door worden door de afdelingen activiteiten georganiseerd voor en door leden. Naast ontspanning en gezelligheid worden initiatieven ontplooid om de lokale leefomgeving te versterken. 

Voor afdelingsbijeenkomsten worden sprekers, musici, schrijvers, etc. uitgenodigd. Veelal wordt er ingespeeld op actuele onderwerpen en activiteiten. 

De commissies & interessegroepen zijn groepen voor gelijkgestemden, denk hierbij aan tuinclubs, culturele clubs, fiets- en wandelclubs, kookclubs, handwerkclubs, reiscommissies en meer.

Provinciaal

 • culturele activiteiten, lezingen & workshops;
 • aandacht voor maatschappelijke thema's;
 • binnen- en buitenlandse reizen;
 • cursussen en trainingen voor bestuursfuncties;
 • cursussen en tentoonstelling Textielkunst;
 • cursussen en expositie Schilderkunst;
 • uitgave katern Inzicht in magazine Vrouwen van Nu.

Landelijk

 • uitgave magazine Vrouwen van Nu;
 • ledenadministratie;
 • ondersteuning provincies en afdelingen;
 • contact met de verschillende samenwerkingspartners;
 • cursussen en trainingen kader- en bestuursleden.

Social Media

Promotiefilm Vrouwen van Nu

Facebook

Instagram

Contact

Wil je meer weten over Vrouwen van Nu Noord-Holland? Neem dan contact met ons op: pb.secretaris.vvn.nh@gmail.com