Redactie, PR & Webmaster

De Redactiecommissie Vrouwen van Nu Noord-Holland verzorgt:

  • Het katern Inzicht in het landelijke magazine Vrouwen van Nu;
  • ​Website;
  • Social media: Facebook en Instagram;
  • Bundeling (te vinden achter het deel voor leden).

Doelstelling van de commissie

Promotieactiviteiten Vrouwen van Nu en actuele thema's onder de aandacht brengen.

De commissie realiseert dit door:
• redactionele invulling van het katern Inzicht in het landelijk magazine "Vrouwen van Nu";
• activiteitenbrochure ‘de Bundeling’ voor de afdelingen samen te stellen;
• het up-to-date houden van de website, Facebook en Instagram.

Provinciaal ledenblad Inzicht

Het landelijk magazine met daarin in het provinciale katern Inzicht, verschijnt viermaal per jaar. In dit katern vind je onder andere de activiteiten die door de commissies voor alle leden georganiseerd worden.

De Bundeling

De Bundeling is de activiteitenbrochure van Vrouwen van Nu, hierin staan tips voor activiteiten- en bijeenkomsten. Het betreft hier een verzameling van de meest succesvolle afdelingsavonden, ondergebracht in diverse rubrieken. Verder staan er in de Bundeling activiteiten van de provinciale commissies.

Commissieleden

De Bundeling en de werkwijze 'Hoe lever ik kopij aan' vind je achter het ‘voor leden’ deel.