Provinciaal Bestuur Noord-Holland

Vrouwen van Nu Noord-Holland, opgericht op 13 juni 1935.

Postadres: Pieter de Grootstraat 12, 1648 KS De Goorn

Contactadres: pb.secretaris.vvn.nh@gmail.com

Penningmeester

Wil van den Hurk
contactadres: pb.penningmeester.vvn.nh@gmail.com

Secretaris
Paula Reerink
contactadres: pb.secretaris.vvn.nh@gmail.com

Jannie de Groen

Notulist
Diane Roozendaal
contactadres: redactieinzicht20@gmail.com 

Meer informatie en de contactgevens zijn voor Vrouwen van Nu leden te vinden in het afgeschermde deel "Voor Leden".