Programma Provinciaal bestuur

Vrouwen van Nu Beurs

 • Datum: 10 oktober 2019
 • Locatie: Avifauna, Hoorn 65, 2404 HG Alphen a/d Rijn
 • Organisatie: provincies Noord- en Zuid-Holland en het Landelijke Bureau Vrouwen van Nu.
 • Kaart verkoop gaat 1 juni 2019 van start.

Training Bestuursfuncties, Webmaster, Media en Portal

 • Datum: 16 oktober 2019
 • Aanvang: 10.00-12.30 uur of 13.30-16.00 uur
 • Locatie: Dorpshuis De Brink, Dorpsweg 155, Obdam
 • De uitnodiging wordt verstuurd naar de afdelingssecretaris.
 • Aanmelden/informatie: pb.secretaris.vvn.nh@gmail.com.

Bijeenkomst 'Centrale Inning'

 • Datum: 23 oktober 2019
 • Aanvang: 13.30 uur
 • Locatie: Dorpshuis De Brink, Dorpsweg 155, Obdam
 • De uitnodiging wordt verstuurd naar de afdelingssecretaris.
 • Aanmelden/informatie: pb.secretaris.vvn.nh@gmail.com.

Ontmoetingsdag 2019

Provinciaal Kader Overleg (PKO)

Tijdens het PKO praten de bestuurders van de provinciale commissies Reizen; Kunst, Cultuur & Maatschappij; Textielkunst; Service team en het Provinciaal bestuur bij over de ontwikkelingen binnen de vereniging en commissies. In februari overleggen de commissies, in aanloop naar de Jaarvergadering, met het provinciaal bestuur over het afgelopen seizoen.

 • Datum: 21 november 2019
 • Locatie: volgt later.

Voorzittersoverleg 2020

Tijdens het Voorzitters/bestuursoverleg praten we informeel en in alle openheid, bij over onze vereniging en de afdelingen. Hoe gaat het, waar lopen we tegen aan, wat ging er het afgelopen jaar goed en wat minder, welke bijeenkomsten spraken aan, wat staat er in het Jaarplan, nieuwe ontwikkelingen binnen de verenging, enz. Het staat de bestuurders vrij welke bijeenkomst zij willen bijwonen.

De uitnodiging wordt verstuurd naar de afdelingssecretaris.

 • Datum: 4 maart 2020
 • Tijd: 13.30-15.30 uur
 • Locatie: Dorpshuis Kolfweid, Jewelweg 7, 1759 HA Callantsoog
 • Aanmelden/informatie: pb.secretaris.vvn.nh@gmail.com.
 • Datum: 5 maart 2020
 • Tijd: 10.00-12.30 uur of 13.30-15.30 uur
 • Locatie: Dorpshuis De Brink, Dorpsweg 155, Obdam
 • Aanmelden/informatie: pb.secretaris.vvn.nh@gmail.com.

Klaverjasdrive 'Elkaar ontmoeten'

Algemene Ledenvergadering 2020

 • Datum: 16 april 2020
 • Tijd: 13.30- 16.30 uur
 • Locatie: wordt later bekend gemaakt
 • Alleen voor afgevaardigden van de afdeling. De afgevaardigde wordt gekozen door de afdelingsleden.
 • De uitnodiging wordt verstuurd naar de afdelingssecretaris.
 • Aanmelden/informatie: pb.secretaris.vvn.nh@gmail.com.

Het Provinciaal bestuur (PB) bezoekt 2x per jaar de vergadering Landelijk bestuur / Provinciaal bestuur en 2x Landelijk bestuur / Ledenraad. De afgevaardigde voor de ledenraad is provinciaal voorzitter Gea Klein-Hamming.

Verder vergadert het PB per jaar 10x een dagdeel. De bestuursleden bezoeken informeel, veelal samen met een Serviceteam lid, afdelingsbijeenkomsten en op uitnodiging bestuursvergaderingen en jubilea en komen naar de afdeling voor uitleg over specifieke onderwerpen of ter ondersteuning.

Noord-Holland telt 53 afdelingen en circa 4100 leden.