Cultuur & Zo: Eva Vriend

Op 28 september vertelde Eva Vriend in Edam over haar boek ‘Eens ging de zee hier tekeer’. Zo’n 50 mensen hadden zich voor deze bijeenkomst opgegeven, waaronder de hoofdrolspeler Kees Ballap Kwakman en Dick Bond van het Volendams museum.
De overstroming van 1916 zette spoed achter de Zuiderzeewet, die in 1918 werd aangenomen. Eva onderzocht wat de gevolgen waren voor de vissers van Wieringen, Volendam, Spakenburg en Urk na de afsluiting van de Zuiderzee door de Afsluitdijk in 1932. De visserij werd minder, er werden fabrieken opgezet voor de vissers. Maar velen waren veerkrachtig, zochten een andere weg, gingen vissen op de Noordzee.
Er kwam veel aan bod in de lezing: de veranderingen van de visserij en de navigatie, van zeilschepen naar motorschepen, het karakter van de  bewoners van de Zuiderzeekust, hard werken, de groepscultuur en het voor elkaar klaar staan. Maar ook de krachtige vissersvrouwen die er aan de wal alleen voor stonden. Kees Ballap vertelde waar de naam Ballap vandaan kwam.
De Grote kerk van Edam was een mooie plek voor dit interactieve interview, waar iedereen van genoten heeft.
Judith Swenne-Voorbach.