Service Team

Advies op het gebied van besturen

Het serviceteam is opgeheven. Het werkte niet waarvoor het bedoeld was namelijk het ontzorgen van de afdelingen is een beleidspunt van het provinciaal bestuur. Als serviceteam afdelingen te ondersteunen. Wat kan? Kijken naar het functioneren van de afdeling bij een klein bestuur. Anders besturen en toch een afdeling draaiende houden. Van gedachten wisselen bij het maken van een programma. Leden betrekken, samen een vereniging zijn. 

Deze taak is nu overgenomen door het provinciaal bestuur dus bij vragen kunt u zich wenden tot de secretaris.

vrouwenvannu.pbnoordbrabant@gmail.com