Provinciale regeling kringactiviteiten

Van de regeling kringactiviteiten kan gebruik gemaakt worden door afdelingen en/of netwerken die samen activiteiten organiseren. Het provinciaal bestuur stelt dan een subsidie beschikbaar. Op het voor ledendeel treft u extra uitleg en de voorwaarden aan.