Noem drie redenen.

Bij de enquête van de Provinciale Jaarvergadering van 2019 werd de onderstaande vraag gesteld. Wij hebben de antwoorden verzameld. Allemaal prachtige redenen.

Als Provinciaal Bestuur willen we graag dat er nieuwe leden bij de vereniging komen. Kun jij 3 redenen geven waarom jij lid bent van Vrouwen van Nu?

- meer mensen leren kennen

- gezamenlijke activiteiten

- ontwikkeling/ nieuwe ideeën

- meer vrije tijd na pensionering

- contacten opdoen

- leuke dingen samen doen

- belangenbehartiging van de vrouw

- ontmoeting

- dorpsgemeenschap versterken

- vrouwen ‘samen’ ‘verbindend’

- voor je ontwikkeling, zeker als je een bestuursfunctie hebt

- voor het wij-gevoel

- gezelligheid ( vrouwen onder elkaar)

- leerzaam

- vrouwen ontmoeten, niet alleen vriendinnen maar ook andere

- warme deken c.q. netwerk

- leuke activiteiten samen doen ( die als je ze alleen doet niet leuk zijn)

- samen ondernemen van activiteiten

- vrouwen van dorp of omgeving leren kennen

- cursussen gratis of voor weinig/ ontwikkeling

- saamhorigheid en positie vrouw versterken

- ontmoetingen, ontwikkeling, emancipatie

- als vereniging een krachtige stem te hebben

- bij verschillende maatschappelijke doelen

- ontmoeting

- maatschappelijk betrokken

-gezelligheid

- samen je inzetten voor de leden

- contacten en saamhorigheid

- andere vrouwen ontmoeten

- activiteiten en lezingen

- sociale contacten

- verbinding brengen

- verbonden voelen met andere vrouwen

- steun om samen wat voor elkaar te krijgen

- was lid van KVO, werd VvN

- kwam hier wonen en wilde graag integreren

- kwam al heel gauw in bestuur