Nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst
Maandagmiddag 6 januari in Dorpshuis  Onder de Toren in Wissenkerke.
We gaan eerst wandelen, u kunt kiezen, een korte of lange wandeling.
Start om 15.00 uur bij Onder de Toren.
Dames die niet mee gaan wandelen zijn welkom om 16.30 uur.
Na een drankje en een praatje is er een stamppottenbuffet.
We sluiten deze bijeenkomst af tussen 19.00/19.30 uur.
Opgeven voor 21 december bij Nel Timmerman:  nel_timmerman@hotmail.com   of 0657583378 of 0113 302607
Mocht u geen vervoer hebben, dan graag bij opgave kenbaar maken.