Er is een land...

Er is een land...Een gedicht van Joke Smit (1933 - 1981) het gaat over saamhorigheid. Nog altijd een actueel onderwerp. Nel T. las het ons ooit voor tijdens een bijeenkomst. Er is een land.…
(tekst Joke Smit, 1933-1981)
Er is een land waar vrouwen willen wonen
Waar vrouw-zijn niet betekent: tweederangs en bang en klein
Waar vrouwen niet om mannen concurreren
Maar zusters en gelieven kunnen zijn
Waar rimpels niet de eenzaamheid voorspellen
Maar paspoort zijn naar wijsheid, aanzien, ‘s werelds raadsvrouw zijn
Waar jonge vrouwen dus een leven voorbereiden
Waarin zij veertig, zestig, tachtig zullen zijn
Er is een land waar vrouwen willen wonen
Waar onrecht niet als een natuurgegeven wordt beschouwd
Waar dienstbaarheid niet toevalt aan één sekse
En niet vanzelf een man de leiding houdt
Waar moeder niet hetzelfde is als huisvrouw
Waar steeds opnieuw wordt nagegaan wie zwak zijn en wie sterk
Waar allen zorgen voor wie hulp behoeven
En ‘t brood verdienen met maar vijf uur werk
Er is een land waar mannen willen wonen
Waar jongens van de plicht tot flink en stoer doen zijn bevrijd
Waar niemand wint ten koste van een ander
En man-zijn ook betekent: zorgzaamheid
Waar angst en rouw niet weggemoffeld worden
Waar mannen zonder baan niet denken dat ze minder zijn
Waar vrouw en man elkaar niet hoeven haten
Maar eindelijk bondgenoten kunnen zijn
Er is een land waar mensen willen wonen
Waar jong zijn niet betekent dat je steeds wordt genegeerd
Waar zwakken met respect benaderd worden
En vreemdelingen niet meer gekleineerd
Waarin geweld door niemand meer geduld wordt
Waar allen kunnen troosten als een mens ten onder gaat
Dat is het land waar mensen willen wonen
Het land waar de saamhorigheid bestaat                                                                                                                                                                                                                                             Wie was Joke Smit? Joke was een feministe die volgens velen aan het hoofd van de tweede feministische golf stond in ons land. Zij had al heel vroeg een vrij huwelijk, kwam er openlijk voor uit praktiserend nudist te zijn en combineerde het moederschap met een full time baan, iets wat ondenkbaar was voor die periode. Niet alleen een zeer vooruitstrevende maar ook een zeer drukke dame. Als ze niet ergens op de barricade stond om op te komen voor de rechten van de vrouw was ze aan het schrijven, Joke publiceerde enorm veel artikelen. Kortom duik eens wat dieper in het leven van Joke Smit.  Biografie Joke Smit