Boerenontbijt

Een record aantal nieuwe bewoners van Noord-Beveland nam deel aan het Boerenontbijt, georganiseerd door de Gemeente Noord-Beveland, ZLTO, Vrouwen van Nu en de plaatselijke ondernemers.
Een mooie gelegenheid om contacten te leggen met andere bewoners of een gesprek aan te gaan met bestuurders van de gemeente.
Engeline M. en Nellie L. bakten de eieren, in korte tijd honderddertig stuks...top sport!
De foto's van deze geslaagde morgen: https://myalbum Boerenontbijt.com/
Zie ook het artikel in de PZC: https://www.pzc.nl/bevelanden Boerenontbijt/