Bestuursleden afd. Noord-Beveland

Onze afdeling organiseert veel activiteiten voor haar leden.
Maandelijks organiseren we een activiteit voor al onze leden.
Dat kan zijn een lezing over een interessant onderwerp, maar het kan ook zijn dat we een excursie maken.
Ook is er de mogelijkheid om je aan te sluiten bij een club- en interessegroep: wandelen, fietsen, literatuur, museum, bioscoop…

 Voorzitter:
Nel Timmerman, Tel. 0657583378
nel_timmerman@hotmail.com
 
Vice-voorzitter:
 
Penningmeester:
Nellie Legemaate, Tel. 0641517418
nellegemaate@zeelandnet.nl
 
Secretaris:
Heleen Janssen, Tel. 0653984926
haprins48@gmail.com
 
Ledenadministratie/PR
Aly Wisse, Tel. 0651993871
alywisse@stadwijck.nl
 
Algemeen bestuurslid / pot van lief en leed:  
Jossy van Drunen Tel. 0648808830  pvandrunen@zeelandnet.nl  

Webmaster:
Hilda Venema Tel. 0651650842
hildavenema@zeelandnet.nl