Terugblik op het Wel & Wee van 2016

Met dank aan Herma Dorenbos voor het maken van de    >>> foto's !

♦  huldiging van jubilarissen
♦  afscheid en benoeming nieuwe commissieleden
♦  afscheid en verkiezen van nieuwe bestuursleden

Onze voorzitter Roelie Zandwijk draaide een best lastige kennisbingo in elkaar. Maar wanneer je het jaarverslag goed gelezen had, kwam je al een heel eind.