Samen staan wij sterker

Tijdens de jaarvergadering 2014 las onze voorzitter Roelie Zandwijk ons een leerzame les....

"De Lessen van de Ganzen"

Het zijn lessen over de kracht van samenwerking.
Wanneer je de volgende keer een vlucht ganzen ziet, herinner je dan de zeven lessen die we van hen kunnen leren. De ganzen zijn voor hun levensreis afhankelijk van samenwerking.
Het is voor ons mensen een vervullende ervaring in het leven lid te zijn van een groep -welke groep dan ook- die gezamenlijk werkt aan de realisatie van een gemeenschappelijk doel.